O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Treći sastanak stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save

završetak:  01.06.2011.početak:  31.05.2011.
mjesto događaja:  Brdo kod Kranja (Slovenija)
Treći sastanak država stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, organiziran na visokoj razini, održan je 31. svibnja - 1. lipnja 2011. na Brdu kod Kranja (Slovenija).

Sastanku su nazočile sve stranke Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save: Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Srbija i Republika Slovenija, kao i predstavnici raznih organizacija, institucija i vlada.

Države stranke Okvirnog sporazuma razmatrale su pitanja u vezi s provedbom Okvirnog sporazuma, radom Savske komisije, donijele odluku o usvajanju Izvješća o provedbi Okvirnog sporazuma i radu Savske komisije za razdoblje od 1. travnja 2009. do 31. ožujka 2011. godine, usvojile Deklaraciju Trećeg sastanka država stranaka Okvirnog sporazuma te dale jaku potporu novoj Strategiji o provedbi Okvirnog sporazuma kao i pripadajućem Akcijskom planu za zazdoblje 2011.-2015.

Četvrti sastanak država stranaka Okvirnog sporazuma održat će se u Bosni i Hercegovini.

DOKUMENTI U PRILOGU

Preuzmi dokument»

AD.1_Svečano otvaranje i uspostavljanje Sastanka Stranaka_Izjava

Preuzmi dokument»

AD.2_Usvojeni dnevni red

Preuzmi dokument»

IZVJEŠĆE+Aneksi_Engleski jezik

Preuzmi dokument»

Drugo nacionalno izvješće o provedbi FASRB_SLOVENIJA

Preuzmi dokument»

Drugo nacionalno izvješće o provedbi FASRB_BOSNA I HERCEGOVINA

Preuzmi dokument»

Drugo nacionalno izvješće o provedbi FASRB_HRVATSKA

Preuzmi dokument»

Drugo nacionalno izvješće o provedbi FASRB_SRBIJA

Preuzmi dokument»

Lista sudionika

Preuzmi dokument»

AD.3_Službene izjave stranaka Okvirnog sporazuma

Preuzmi dokument»

AD.4_Suradnja s partnerima-kratko obraćanje

Preuzmi dokument»

AD.5_Izvješće o provedbi Okvirnog sporazuma

Preuzmi dokument»

AD.6_Strategija_D.Komatina

Preuzmi dokument»

AD.10_Prioritetni projekti_M.Bricelj

Preuzmi dokument»

AD.11_Mogućnosti financiranja_Prezentacije

Preuzmi dokument»

Strategy on implementation of the FASRB-engleski jezik

Preuzmi dokument»

Action Plan for the Period 2011-2015-engleski jezik