O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Tretji sestanek Pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu

konec:  01.06.2011.početak:  31.05.2011.
mesto dogajanja:  Brdo pri Kranju (Slovenija)
 31. maja - 1. junija 2011 je v Brdu pri Kranju (Slovenija) potekal Tretji sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu.

Sestanka so se udeležile vse države pogodbenice Okvirnega sporazuma, in sicer: Bosna in Hercegovina, Republika Hrvaška, Republika Srbija in Republika Slovenija, kakor tudi predstavniki raznih organizacij, inštitucij in vlad.

Države pogodbenice Okvirnega sporazuma so razpravljale o zadevah, ki se nanašajo na implementacijo Okvirnega sporazuma, na delo Savske komisije, sprejele so sklep o privzemu Poročila o izvajanju Okvirnega sporzuma in delu Savske komisije za obdobje od 1. aprila 2009 do 31. marca 2011, sprejele so Deklaracijo tretjega sestanka Pogodbenic Okvirnega sporazuma, ter med drugim podale smernice za izboljšanje izvajanja Okvirnega sporazuma. Podprle so tudi novo Strategijo implementacije Okvirnega sporazuma in pripadajoči Akcijski program za obdobje 2011-2015. 

Četrti sestanek Pogodbenic bo potekal v Bosni in Hercegovini.

PRILOŽENI DOKUMENTI

Prevzemanje»

AD.1_Svečana otvoritev in konstituiranje sestanka pogodbenic_Izjava

Prevzemanje»

AD.2_Dnevni red

Prevzemanje»

POROČILO+Aneksi_Angleščina

Prevzemanje»

Drugo nacionalno poročilo o izvajanju FASRB_SLOVENIJA

Prevzemanje»

Drugo nacionalno poročilo o izvajanju FASRB_BOSNA in HERCEGOVINA

Prevzemanje»

Drugo nacionalno poročilo o izvajanju FASRB_HRVAŠKA

Prevzemanje»

Drugo nacionalno poročilo o izvajanju FASRB_SRBIJA

Prevzemanje»

Lista prisotnih

Prevzemanje»

AD.3_Uradne izjave pogodbenic Okvirnega sporazuma

Prevzemanje»

AD.4_Sodelovanje s partnerji-kratki nagovori

Prevzemanje»

AD.5_Poročilo o izvajanju Okvirnega sporazuma

Prevzemanje»

AD.6_Strategija_D.Komatina

Prevzemanje»

AD.10_Prioritetni projekti_M.Bricelj

Prevzemanje»

AD.11_Možnosti financiranja_Prezentacije

Prevzemanje»

Strategy on implementation of the FASRB-angleščina

Prevzemanje»

Action Plan for the Period 2011-2015-angleščina

KONTAKTNA OSEBA