O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Ministarski sastanak o regionalnoj suradnji u području zaštite od poplava u slivu rijeke Save

završetak:  16.06.2014.početak:  16.06.2014.
mjesto događaja:  Beograd
Na poziv Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, 16.6.2014. u Beogradu je održan sastanak ministara nadležnih za područje voda država u slivu rijeke Save – Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije i Crne Gore o regionalnoj suradnji u području zaštite od poplava, na kojem su ministri i drugi visoki predstavnici država razgovarali o tome kako zajedničkim naporima doći do kvalitetnog regionalnog rješenja zaštite od poplava u slivu rijeke Save.

Katastrofalne poplave, s kojima su se suočile države u slivu rijeke Save, potvrđuju poznatu činjenicu da ovakve nepogode ne poznaju granice, odnosno da je, uz napore pojedinačnih država, neophodno i sagledavanje i planiranje zaštite od poplava na razini cijelog riječnog sliva.
Četiri države u slivu rijeke Save, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija i Srbija, suradnjom kroz Međunarodnu komisiju za sliv rijeke Save već godinama ulažu zajedničke napore u provedbi „Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save“, čiji je jedan od glavnih ciljeva suradnja u poduzimanju mjera prevencije ili ograničavanja opasnosti i smanjenje štetnih posljedica nepogoda, uključujući i one izazvane poplavama.
U skladu s tim, Savska komisija koordinira niz ključnih aktivnosti od zajedničkog interesa u području zaštite od poplava, značajnih za cijeli sliv, kao što su:
- izrada zajedničkog „Plana upravljanja rizikom od poplava“, kojim će se definirati ciljevi upravljanja rizikom od poplava od zajedničkog interesa na razini sliva rijeke Save, mjere za postizanje tih ciljeva, mehanizmi koordinacije na razini sliva, kao i način suradnje država stranaka u slučaju izvanredne obrane od poplava i
- razvoj koordiniranog sustava prognoze, upozoravanja i uzbunjivanja u slučaju pojava poplava u slivu rijeke Save.
Zaključeno je da su u tom području već postignuti značajni rezultati, ali je neophodno nastaviti procese uz dodatnu podršku država, kako bi se doveli na razinu na kojoj mogu efikasno utjecati na smanjenje rizika i štetnih posljedica poplava u budućnosti.
Ministri su podržali dodatno intenziviranje aktivnosti u dijelu koji ovisi o izravnom angažmanu država, utvrđeni su kratkoročni i dugoročni koraci potrebni za provedbu prioritetnih aktivnosti iz područja zaštite od poplava, čija se realizacija može uspješno koordinirati kroz Savsku komisiju. Postignut je dogovor o angažiranju neophodnih ljudskih i drugih resursa za provedbu zajedničkih projekata od prekograničnog značaja i interesa. Podržano je dodatno jačanje uloge Savske komisije kao mehanizma koordinacije regionalne suradnje kao i što brže stupanje na snagu Protokola o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save. Zaključeno je, također, da se radi što boljeg korištenja postojećih mehanizama za pripremu i provedbu regionalnih projekata i osiguravanje sredstava iz vanjskih izvora financiranja, odrede nacionalni koordinatori u svakoj državi u svrhu koordinacije regionalnih projekata od zajedničkog interesa. O provedbi dogovorenih aktivnosti, države će izvijestiti Savsku komisiju do 30. 9.2014, u cilju pripreme za predstojeći 5. sastanak država stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save koji se planira održati 2.12.2014. u Zagrebu. 

KONTAKT OSOBA