О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Министарски састанак о регионалној сарадњи у области заштите од поплава у сливу ријеке Саве

завршетак:  16.06.2014.почетак:  16.06.2014.
мјесто догађаjа:  Београд
На позив Међународне комисије за слив реке Саве, 16.6.2014. у Београду је одржан састанак министара надлежних за подручје вода, држава у сливу ријеке Саве – Босне и Херцеговине, Хрватске, Словеније, Србије и Црне Горе о регионалној сарадњи у области заштите од поплава, на коме су министри и други високи представници држава разговарали о томе како заједничким напорима доћи до квалитетног регионалног рјешења заштите од поплава у сливу ријеке Саве.

Катастрофалне поплаве, са којима су се суочиле државе у сливу ријеке Саве, потврђују познату чињеницу да овакве непогоде не познају границе, односно да је, уз напоре појединачних држава, неопходно и сагледавање и планирање заштите од поплава на нивоу цијелог ријечног слива.

Четири државе у сливу ријеке Саве, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија и Србија, сарадњом кроз Међународну комисију за слив ријеке Саве већ годинама улажу заједничке напоре у спровођењу „Оквирног споразума о сливу ријеке Саве“, чији је један од главних циљева сарадња у предузимању мјера превенције или ограничавања опасности и смањење штетних посљедица непогода, укључујући и оне изазване поплавама.

У складу са тим, Савска комисија координише низ кључних активности од заједничког интереса у подручју заштите од поплава, значајних за цијели слив, као што су:
- израда заједничког „Плана управљања ризиком од поплава“, којим ће се дефинисати циљеви управљања ризиком од поплава од заједничког интереса на нивоу слива ријеке Саве, мјере за постизање тих циљева, механизми координације на нивоу слива, као и начин сарадње држава страна у случају ванредне одбране од поплава и
- развој координисаног система прогнозе, упозоравања и узбуњивања у случају појава поплава у сливу ријеке Саве.

Закључено је да су у тој области већ постигнути значајни резултати, али је неопходно наставити процесе уз додатну подршку држава, како би се довели на ниво на коме могу ефикасно утицати на смањење ризика и штетних посљедица поплава у будућности.

Министри су подржали додатно интензивирање активности у дијелу који зависи од директног ангажовања држава, утврђени су краткорочни и дугорочни кораци потребни за спровођење приоритетних активности из области заштите од поплава, чија се реализација може успјешно координисати кроз Савску комисију. Постигнут је договор о ангажовању неопходних људских и других ресурса за спровођење заједничких пројеката од прекограничног значаја и интереса. Подржано је додатно јачање улоге Савске комисије као механизма координације регионалне сарадње као и што брже ступање на снагу Протокола о заштити од поплава уз Оквирни споразум о сливу ријеке Саве. Закључено је такође, да се ради што бољег коришћења постојећих механизама за припрему и спровођење регионалних пројеката и осигуравање средстава из спољних извора финансирања, одреде национални координатори у свакој држави у сврху координисања регионалних пројеката од заједничког интереса. О спровођењу договорених активности, државе ће извијестити Савску комисију до 30. 9. 2014, у циљу припреме за предстојећи 5. састанак држава страна Оквирног споразума о сливу ријеке Саве, чије се одржавање планира 2.12. 2014. у Загребу.

КОНТАКТ ОСОБА

 
План обиљежавања