О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Министарски састанак о регионалној сарадњи у области заштите од поплава у сливу реке Саве

завршетак:  16.06.2014.почетак:  16.06.2014.
место догађаjа:  Београд

На позив Међународне комисије за слив реке Саве, 16.6.2014. у Београду је одржан састанак министара надлежних за подручје вода, држава у сливу реке Саве – Босне и Херцеговине, Хрватске, Словеније, Србије и Црне Горе о регионалној сарадњи у подручју заштите од поплава, на којем су министри и други високи представници држава разговарали о томе како заједничким напорима доћи до квалитетног регионалног решења заштите од поплава у сливу реке Саве.

Катастрофалне поплаве, са којима су се суочиле државе у сливу реке Саве, потврђују познату чињеницу да овакве непогоде не познају границе, односно да је, уз напоре појединачних држава, неопходно и сагледавање и планирање заштите од поплава на нивоу целог речног слива.

Четири државе у сливу реке Саве, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија и Србија, сарадњом кроз Међународну комисију за слив реке Саве већ годинама улажу заједничке напоре у спровођењу „Оквирног споразума о сливу реке Саве“, чији је један од главних циљева сарадња у предузимању мера превенције или ограничавања опасности и смањење штетних последица непогода, укључујући и оне изазване поплавама.

У складу са тим, Савска комисија координише низ кључних активности од заједничког интереса у подручју заштите од поплава, значајних за цео слив, као што су:
- израда заједничког „Плана управљања ризиком од поплава“, којим ће се дефинисати циљеви управљања ризиком од поплава од заједничког интереса на нивоу слива реке Саве, мере за постизање тих циљева, механизми координације на нивоу слива, као и начин сарадње држава страна у случају ванредне обране од поплава и
- развој координисаног система прогнозе, упозоравања и узбуњивања у случају појава поплава у сливу реке Саве.

Закључено је да су у том подручју већ постигнути значајни резултати, али је неопходно наставити процесе уз додатну подршку држава, како би се довели на ниво на коме могу ефикасно утицати на смањење ризика и штетних последица поплава у будућности.
Министри су подржали додатно интензивирање активности у делу који зависи од директног ангажовања држава, утврђени су краткорочни и дугорочни кораци потребни за спровођење приоритетних активности из подручја заштите од поплава, чија се реализација може успешно координисати кроз Савску комисију. Постигнут је договор о ангажовању неопходних људских и других ресурса за спровођење заједничких пројеката од прекограничног значаја и интереса. Подржано је додатно јачање улоге Савске комисије као механизма координације регионалне сарадње као и што брже ступање на снагу Протокола о заштити од поплава уз Оквирни споразум о сливу реке Саве. Закључено је такође, да се ради што бољег коришћења постојећих механизама за припрему и спровођење регионалних пројеката и осигуравање средстава из спољних извора финансирања, одреде национални координатори у свакој држави у сврху координисања регионалних пројеката од заједничког интереса. О спровођењу договорених активности, државе ће известити Савску комисију до 30 9.2014, у циљу припреме за предстојећи 5. састанак држава страна Оквирног споразума о сливу реке Саве, чије се одржавање планира 2.12.2014. у Загребу.

КОНТАКТ ОСОБА

 
План обележавања