O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

9.Parlament mladih Savskega bazena

konec:  09.10.2021.početak:  08.10.2021.
mesto dogajanja:  Banja Luka (BA)
Na 9.Parlament mladih Savskega bazena, ki je potekal 8. in 9. oktobra 2021 v Banja Luki (BA), se je zbralo več kot 50 udeležencev iz srednjih šol iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije. Zaradi pandemije je bil dogodek organiziran v hibridni obliki tako, da so srednješolci iz Bosne in Hercegovine bili prisotni v Banja Luki, ostali pa so sodelovali preko spleta. Kot soorganizator so bili prisotni tudi predstavniki UNESCO-vega regionalnega urada za znanost in kulturo v Evropi ter projektni partnerji projektov SHELTER ter gostje iz UNDP Bosna in Hercegovina in Parlament mladih porečja Scheld.

Slogan letošnjega Parlamenta mladih je bil »Zaščitimo našo kulturno dediščino«. Glavni cilj je bil, da mladi znajo prepoznavati ogroženost kulturnozgodovinskih območij v porečju Save zaradi poplav.
Prvi dan, po pozdravnem nagovoru g. Dragana Zeljka, sekretarja Savske komisije in ge. Ane Luize M. Thompson-Flores, direktorice UNESCO-vega regionalnega urada za znanost in kulturo v Evropi, je gsp. Tana Bertić predsednica Parlamenta mladih Savskega bazena predstavila delo parlamenta v zadnjih dveh letih. V nadaljevanju so učenci predstavili svoje izdelke, ki so bili izbrani na natečaju za srednje šole in mladino, in so bili »vstopnica« za udeležbo na dogodku.
Izbrane so bile naslednje šole: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola Ljubljana (SI), Ekonomska, trgovska in gostinska šola, Samobor (HR), X. gimnazija "Ivan Supek", Zagreb (HR), Srednja poklicna in tehniška šola, Gradiška (BA), Mešana srednja šola "Hazim Šabanović", Visoko (BA), Gimnazija Crnjanski Beograd (RS) in Šola uporabnih umetnosti Šabac (RS).
Po uvodnih predstavitvah so bili srednješolci razdeljeni v skupine, kjer so razpravljali o tem, kako bi lahko uporaba družabnih medijev in orodij za sporočanje zaščitila porečje Save pred poplavami, spoznali načine obvladovanje ogroženosti zaradi nesreč (DRM) in strokovnjake, odgovorne za izvajanje DRM, spoznali so najboljše prakse pri odzivanju in preprečevanju poplavnih dogodkov ter o možne ukrepe na različnih stopnjah DRM in razvili ideje, kako bi lahko mladi prispevali k zaščiti pred poplavami.
Drugi dan so učenci v sodelovanju z Republiškim hidrometeorološkim zavodom Republike Srbske na Osnovni šoli “Desanka Maksimović” v Trnu postavili oznako visokih vod in obiskali najpomembnejša območja zgodovinsko kulturne dediščine v Banja Luki in okolici (tj. Kastel, mošeja Ferhadija, katedrala Kristusa Odrešenika, Banski dvor, Gosposka ulica in Opatijo trapistov).
9. Parlament mladih Savskega bazena je povečal znanje mladih o zaščiti kulturnih znamenitosti pred poplavami. Rezultati bodo uporabljeni pri nadaljnji izvedbi projekta SHELTER, njihova stališča pa bodo predstavljena tudi na Mednarodnem dnevu zmanjševanja tveganja zaradi nesreč, ki ga 13. oktobra 2021 organizira Urad Združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč (story map).
Vsi izbrani izdelki so dostopni na spletni strani Parlamenta mladih Savskega bazena.

KONTAKTNA OSEBA