O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Priopćenje brodarstvu br. 2/18-hrv

11.01.2018.
Priopćava se svim sudionicima u plovidbi da će dana 11.01. 2018. godine početi izvođenje interventnih radova uklanjanje nanosa iz plovnog puta rijeke Save na lokaciji Lonja na dionici od rkm 549,000 do rkm 549,800. Predviđeni radovi vršit će se od strane izvoditelja radova „Brodske Posavine“ d.d. iz Slavonskog Broda, a podizvoditelja radova tvrtke „TANAC“. Radovi će se obavljati pomoću plovnih objekata „MARIJAN“, i „SUBOCKA“ i trajati će predviđeno do 24. sijećnja 2018. godine. 

 

DOKUMENTI U PRILOGU

Preuzmi dokument»

Priopćenje brodarstvu br. 2/18-hrv