PEG APC

Stalna stručna skupina za sprečavanje i kontrolu akcidenata (PEG APC)

Opći cilj: pružanje pomoći, davanje smjernica i koordinacija svih aktivnosti Međunarodne komisije za sliv rijeke Save u vezi s implementacijom Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB) u području prevencije i kontrole akcidenata i aktivnosti vezanih za upravljanje izvanrednim utjecajima na vodu i vodene ekosustave.

Glavni zadaci
 • Sudjelovanje u izradi strateških i planskih dokumenata Save komisije;
 • Određivanje statusa nacionalnih sustava za izvanredne situacije i procedura u području poplava, opasnosti od leda, suša i incidenata koje uzrokuju opasne tvari, glede akcidenata i prirodnih katastrofa u slivu rijeke Save;
 • Sudjelovanje u razvoju i implementaciji politika i strategija za smanjenje rizika izvanrednih utjecaja na vode i vodene ekosustave i unapređenju mjera za prevenciju, pripremu i reagiranje, uključujući mjere obnove;
 • Pomoć u unapređivanju koordiniranog ili zajedničkog sustava mjera, aktivnosti, upozorenja i uzbunjivanja u slivu rijeke Save uslijed izvanrednih utjecaja na vodu i vodene ekosustave, kao što su iznenadno i slučajno onečišćenje, pražnjenje umjetnih akumulacija i retencija uzrokovanih njihovim pucanjem ili neadekvatnim rukovanjem, poplave, pojave leda, suše, nestašice vode i smetnje u plovidbi;
 • Koordinacija određivanja visoko rizičnih aktivnosti i drugih potencijalnih rizika izvanrednog utjecaja na vodu i vodene ekosustave s protokolima obavještavanja o predloženim ili postojećim aktivnostima ili bilo kojem drugom riziku;
 • Razmjena informacija o mjerama za sprečavanje industrijskih nesreća i izvanrednih utjecaja na vodu i vodene ekosustave;
 • Koordinacija postupaka razrade Plana za izvanredne situacije;
 • Podrška u razvoju zajedničkih planova za izvanredne situacije, ako je potrebno;
 • Koordinacija implementacije Sustava upozorenja u izvanrednim situacijama u slivu rijeke Dunav;
 • Razvoj procedura međusobne pomoći između Stranaka FASRB-a;
 • Obavljanje drugih zadataka i dužnosti konkretno povjerenih od strane Savske komisije.
Bosna i Hercegovina:


 
Ajla Rizvanbegović-Rizvanović, članica
Aleksandra Kovačević, članica
Muhamed Gubić, zamjenik člana

Jasmina Aščić, zamjenica člana 
Nebojša Stjepanović, zamjenik člana 
Republika Hrvatska:

 
Marijana Gubić Horvat, članica
Krešimir Maldini, zamjenik člana 
Đurđica Butina, zamjenica člana 
Republika Srbija:
 
Marta Mihailović, članica
Branka Popović, članica
Jovan Vignjević, član

Nataša Radovanović, zamjenica člana
Dragana Bosiljčić, nacionalni stručnjak
Jelena Tesla, nacionalni stručnjak
Republika Slovenija:
 
Janez Polajnar, član
Andrej Golob, zamjenik člana 

Predsjedavajući: Samo Grošelj, Tajništvo Savske komisije