Stručne grupe

Stalna stručna grupa za Geoinformacioni sistem (PEG GIS)

Opći cilj: pružanje pomoći, davanje smjernica i koordinacija svih aktivnosti Međunarodne komisije za sliv rijeke Save u vezi s implementacijom Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB) u području upravljanja podacima/informacijama o vodama.

Glavni zadaci
 • Sudjelovanje u izradi strateških i planskih dokumenata Savske komisije,
 • Koordinacija svih zadataka, tehničkog rada i aktivnosti u vezi s operativnim radom i daljim razvojem Geoinformacijskog sustava rijeke Save (Sava GIS), kao i u implementaciji i ažuriranju Politike razmjene i korištenja podataka i informacija Sava GIS-a (Politika upravljanja podacima Sava GIS-a),
 • Praćenje statusa i razvoja GIS-a u Strankama, kako bi se dala preporuka o njihovom prilagođavanju radi ispunjenja zahtjeva Savske komisije,
 • Podrška u procesima usklađivanja nacionalnih skupova podataka, uzimajući u obzir specifične zahtjeve Politike upravljanja Sava GIS podacima i srodnih direktiva EU uz jamstvo da su informacije dosljedne i definirane kvalitete implementacijom metapodataka,
 • Poticanje lakše integracije postojećih GIS-ova u Savskoj regiji, u Sava GIS, korištenjem otvorenih standarda, modernih IT tehnologija i smjernica,
 • Poticanje široke upotrebe i razmjene geoprostornih informacija korištenjem geoprostornih internet usluga;
 • Koordinacija svih aktivnosti vezanih za GIS u slivu rijeke Save s relevantnim aktivnostima na razini sliva rijeke Dunav,
 • Pomoć u izradi izvješća i mapa zahtijevanih od stalnih stručnih skupina Savske komisije u skladu s njihovim specifičnim zadacima;
 • Pomoć i davanje smjernica u vezi s drugim sustavima Savske komisije, kao što su Hidrološki informacijski sustav i Sustav za predviđanje i upozoravanje na poplave u slivu rijeke Save;
 • Sudjelovanje u pripremi i implementaciji projekata vezanih za GIS,
 • Priprema, prema potrebi, projektnih prijedloga za podršku zadacima grupe,
 • Pružanje informacija i smjernica stalnim i ad hoc stručnim skupinama, potrebnim za obavljanje zadataka u okviru njihovih mandata u vezi s GIS-om,
 • Imenovanje i predlaganje kvalificiranih izvođača određenih aktivnosti povezanih s GIS-om. To može biti ili PEG GIS ili vanjski partner, ukoliko to nije u suprotnosti s pravilima Savske komisije koja uređuju takva pitanja,
 • Predlaganje Savskoj komisiji uspostavu vremenski ograničenih radnih skupina, kada je to potrebno, s ciljem rješavanja specifičnih pitanja i usmjeravanje rada skupine osnovane na temelju svog prijedloga,
 • Obavljanje drugih zadataka i dužnosti konkretno povjeranih od strane Savske komisije.
Bosna i Hercegovina:


 
Hajrudin Mičivoda, član 
Nebojša Nikolić, član 

Nikola Ristić, član 
Maja Radić, zamjenica člana
Republika Hrvatska:
 
Sandra Šturlan Popović, member
Tijana Rosandić, zamjenica člana
Republika Srbija:


 
Gordana Špegar, članica
Zoran Vučković, član

Milan Njegomir, član
Ognjen Radunović, zamjenik člana
Aleksandar Drobnjak, zamjenik člana
Renata Fekete, zamjenica člana
Tatjana Dopuđa, lokalni ekspert
Darko Jaramaz, lokalni ekspert
Republika Slovenija:

 
Blaž Pokeršnik, član 
Primož Kogovšek, zamjenik člana
Maja Kregar, zamjenica člana

Predsjedavajući: Nikola Cvjetković, Sekretarijat Savske komisije
Zamjenik predsjedavajućeg: Duško Isaković, Sekretarijat Savske komisije