Savska komisija

Mednarodna komisija za Savski bazen (Savska komisija) je skupna institucija, ki ima status mednarodne organizacije z mednarodno pravno sposobnostjo, ki je potrebna za opravljanje njenih nalog. Savsko komisijo sestavljata dva predstavnika iz vsake države pogodbenice, en član in en namestnik člana, ki imata en glas. Savska komisija ima predsednika, ki jo zastopa. Sedež Savske komisije je v Zagrebu, Republika Hrvaška.