Območja skupnega interesa za varstvo pred poplavami v Savskem bazenu

Zelo pomembna prednost Savskega FRMP je bila identifikacija območij skupnega interesa za zaščito pred poplavami v Savskem bazenu (AMI) v skladu s Protokolom. AMI vključujejo skupno 251 poplavnih območij, in sicer 46 v Bosni in Hercegovini, 129 na Hrvaškem, 27 v Srbiji in 64 poplavnih območij v Sloveniji in 5 v Črni gori, opredeljenih v okviru priprave Sava FRMP. Ta področja so bila nadalje združena v 21 AMI.
Skupna površina AMI je 5.659 km2, kar je 5,8 % celotne površine porečja reke Save, kjer živi 1,4 milijona ljudi. AMI predstavljajo osnovne elemente za analizo v Savskem FRMP in okvir za identifikacijo nestrukturnih in nacionalnih strukturnih ukrepov, ki lahko prispevajo k doseganju ciljev obvladovanja poplavne ogroženosti skupnega interesa v porečju.