Savska komisija

Mednarodno komisijo za Savski bazen sestavljata po dva predstavnika vsake pogodbenice Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, ki sta tudi člana Savske komisije. Predstavniki pogodbenic Savske komisije, en član in en namestnik člana, imajo v Savski komisiji en glas. Savska komisija ima Predsedujočia, ki zastopa Savsko komisijo.

V skladu s "Sporazumom o sedežu" je sedež Savske komisije v Zagrebu, v Republiki Hrvaški. Savska komisija ima mednarodno pravno sposobnost in pravno osebnost, ki je potrebna za opravljanje njenih funkcij v Republiki Hrvaški. Ima status mednarodne organizacije z običajnimi privilegiji in imunitetami. Vlada Republike Hrvaške je zagotovila delovne prostore Savske komisije in njenega sekretariata, s sedežem v Zagrebu.