Tehnička i projektna izvješća

Okvir za izradu Strategije prilagodbe klimatskim promjenama
18.12.2019. Saznajte više

Towards Practical Guidance for Sustainable Sediment Management using the Sava River Basin as a Showcase: Proposal of the Establishment of the Sediment Monitoring System for the Sava River Basin
18.12.2019. Saznajte više

2. faza podrške Vlade SAD Savskoj komisiji i zemljama u slivu rijeke Save
18.12.2019. Saznajte više

Feasibility Study and Project Documentation for the Rehabilitation and Development of Transport and Navigation on the Sava River Waterway
18.9.2019. Saznajte više

Preparation of Implementing Documents for Establishment of the Sava GIS
18.9.2019. Saznajte više

Detal Design and Prototype instalation for the River Information System on the Sava River
18.9.2019. Saznajte više

Pilot project on climate change: Building the link between Flood Risk Management planning and climate change assessment in the Sava River Basin
18.9.2019. Saznajte više

Water and Climate Adaptation Plan for the Sava River Basin - WATCAP
18.9.2019. Saznajte više

Towards Practical Guidance for Sustainable Sediment Management using the Sava River Basin as a Showcase: Estimation of Sediment Balance for the Sava River
18.9.2019. Saznajte više

Pre-Feasibility Study for Rehabilitation and Development of the Sava River Waterway
1.7.2019. Saznajte više

Podrška Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save u razvoju Geografskog informacijskog sustava za Savu - Sava GIS
1.7.2019. Saznajte više

Hidrološki informacijski sustav sliva rijeke Save (SavaHIS)
1.7.2019. Saznajte više

Prema procjeni ekološkog stanja vodnih tijela u slivu rijeke Save (STAWA - Projekt br. 09_PA04-C1)
1.7.2019. Saznajte više

Unaprjeđenje zajedničkih aktivnosti u oblasti upravljanja poplavama u slivu rijeke Save
Početak: 5.7.2019. Saznajte više