PEG NAV

Stalna strokovna skupina za plovbo

Splošni cilj: zagotavljanje pomoči in usmerjanje ter usklajevanje vseh dejavnosti Mednarodne komisije za Savski bazen, povezanih z izvajanjem Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (FASRB) na področju plovbe.
 • Sodelovanje pri izdelavi strateških in načrtovalnih dokumentov Savske komisije,  
 • Sodelovanje pri pripravi in ​​izvedbi projektov na področju plovbe po reki Savi v skladu s pooblastili Savske komisije,  
 • Zagotavljanje skladnosti s predpisi na področju plovbe v Savskem bazenu,  
 • Delo na izboljšanju varnosti plovbe,   
 • Usklajevanje načrtovanja označevanja in vzdrževanja plovbnega območja,   
 • Po potrebi podpora sekretariatu pri pripravi osnutkov sklepov Savske komisije v zvezi s plovbo,   
 • Predlaganje smernic za razvoj RIS na reki Savi in ​​sodelovanje pri usklajevanju meril za izvajanje RIS,   
 • Sodelovanje pri pripravi ali spremembi protokolov k FASRB,   
 • Sodelovanje pri usklajevanju in izboljšanju meril za klasifikacijo plovnih poti,   
 • Nadaljevanje razvoja pristanišč in pristaniške infrastrukture,
 • Izvajanje drugih nalog in dolžnosti, za katere jih posebej pooblasti Savska komisija. ​ 
Bosna in Hercegovina:

      
Dinka Maslo, članica
Marina Simikić, članica
Mladen Rogić, član
Republika Hrvaška:

 
Miroslav Ištuk, član
Jerolima Pavlović, članica

Željko Radić, član
Republika Srbija: 
Milovan Stepanov, član
Miroslav Grnčarski, član

Vladimir Pajvančić, član
Irena Konjević, namestnica člana
Mirjana Živković, namestnica člana
Republika Slovenija:

 
Jože Klemenčić, član
Jelenko Švetak, namestnik člana

Nataša Smolar Žvanut, namestnica člana

PredsedujočiKrunoslav Sopček, sekretariat Savske komisije