Ad-hoc FIN EG

Ad-hoc strokovna skupina za finančne zadeve

Splošni cilj: podpora dejavnostim Mednarodne komisije za Savski bazen (Savske komisije) finančne narave, ki zahtevajo predhodno usklajeno strokovno znanje in izkušnje ter aktivno sodelovanje finančnih strokovnjakov iz pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (FASRB).

Glavne naloge
  • Redni pregled internih finančnih aktov Savske komisije in po potrebi podpora sekretariatu pri pripravi sprememb in dopolnitev za izboljšanje njihove vsebine;  
  • Pregled oblike in strukture proračuna Savske komisije in po potrebi podajanje predlogov za njegovo izboljšanje;  
  • Pregled predloga proračuna Savske komisije za prihodnje leto, ki ga je pripravil sekretariat, ter podajanje ustreznih priporočil in predlogov; 
  • Pomoč pri pripravi protokolov, v smislu medsektorskih vprašanj, ki zahtevajo financiranje pri izvajanju protokola; 
  • Analiza možnosti mobilizacije sredstev na mednarodni, regionalni in nacionalni ravni;  
  • Obravnava drugih finančnih vprašanj, ki zahtevajo usklajen pristop v Savskem bazenu;   
  • Sodelovanje in po potrebi podpora delu drugih strokovnih skupin Savske komisije;  
  • Izvajanje drugih nalog in dolžnosti, za katere jih posebej pooblasti Savska komisija. 
 
Bosna in Hercegovina:


 
Dijana Topić, članica
Miladin Ponjarac, član
Akif Perezović, član
Daniel Šolaja, namestnik člana
Republika Hrvaška: Andreja Nejak, članica
Republika Srbija:
 
Mirjana Milošević, članica
Duško Milošević, član
Republika Slovenija: Andreja Sovdat, članica

Predsedujoča: Aleksandra Tomišić, sekretariat Savske komisije