План управљања сливом ријеке Саве

Сава РБМП је израђен уз подршку ЕУ која је осигурана кроз "техничку помоћ у припреми и имплементацији плана управљања сливом ријеке Саве".
Стране ФАСРБ-а усвојиле су Сава РБМП на свом петом састанку одржаном 2.12.2014. године у Загребу (Хрватска).

Главна снага Сава РБМП-а је у томе што је успио у потпуности ускладити захтјеве ЕУ Оквирне директиве о водама (WФД) и ријешити сва значајна питања управљање водама за цијели слив, уз успостављање интегративних начела управљања водама и садржавајући заједнички Програм мјера за слив ријеке Саве.

Сава РБМП се може преузети на свим службеним језицима Страна Оквирног споразума, као и на енглеском и црногорском језику.

Више детаља о специфичним питањима изложеним у Сава РБМП-у или методологијама које су кориштене у анализама могу се пронаћи у пратећим документима.

Documents in attachment

План управљања сливом ријеке Саве
Пратећи документи
Резиме судјеловања јавности