12.4.2022.

Sastanci stručnih skupina

47. sastanak PEG RBM

47. sastanak PEG RBM je održan od 12. travnja 2022. online.
Mjesto događaja Web meeting
Početak 12.04.2022.
Završava 12.04.2022.